Select your region:

Jogklinika általános szerződési feltételek

A Legisly Jogklinika azzal a szándékkal jött létre, hogy kapcsolatot teremtsen a jogászok, a jogászképzésben részt vevők és a háborús konfliktusok miatt segítségre szoruló emberek között.

A program célja elsődlegesen a segítségre szorulók támogatása, valamint, hogy a részt vevő, társadalmi problémákra érzékeny hallgatók már az egyetemi tanulmányaik alatt is részt tudjanak venni a társadalmi segítségnyújtásban és a megszerzett tapasztalataik révén társadalmi problémákra érzékeny, az általuk elvállalt ügyekért felelős szakemberekké váljanak.

A Jogklinika bevándorlási jog és a polgári jog területén nyújt segítséget természetes személyek számra, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogklinika a fegyveres konfliktusokkal érintett területekről származó embereket érintő jogi kérdésekben nyújt segítséget azáltal, hogy az adott jogi problémára a hallgató – jogi egyetemi oktatói, vagy ügyvédi felügyelet mellett – elkészíti az elérhető tájékoztató anyagot, vagy kapacitástól függően személyes tájékoztatást nyújt. A Jogklinika további jogi szolgáltatások nyújtását (beadványszerkesztés, jogi képviselet biztosítása stb.) egyelőre nem tudja vállalni, de együttműködik ügyvédi irodákkal, akik pro-bono jogi segítség keretében átvehetik az ügy ellátását.

A Legisly jogklinika részére megadott összes információt az adatkezelési tájékoztatónknak megfelelően, bizalmasan kezeljük és csak a kérelmező jóváhagyásával osztjuk meg ügyvédekkel vagy más harmadik személlyel. A kérelem kézhezvétele után, amennyiben szükséges, a Legisly egyik munkatársa, vagy a Jogklinikával együttműködő hallgató felveszi a kérelmezővel a kapcsolatot, hogy részletesebben átbeszélje a jogi igényeit.

Ezt a kérést a Legisly Jogklinika rendszerén továbbítjuk a Jogklinika jogászai vagy joghallgatók felé, vagy a pro bono hálózatunkon keresztül továbbítjuk jogász és ügyvéd partnereink felé, akik maguk dönthetnek arról, hogy erejüket és szakértelmüket milyen formában fordítják önkéntes munkára. Az egyes ügyek felvétele ezért nem feltétlenül garantálható.

Milyen ügyekben nem tud segíteni a Legisly jogklinika program?

A Legisly Jogklinika csak Magyarországon való tartózkodással kapcsolatos ügyben jár el. Olyan ügyekben, amelyekben, ahol nem Magyarország jogszabályai alkalmazandók, a Jogklinika nem járhat el. Olyan ügyekben a Legisly Jogklinika nem járhat el, ahol csak ügyvédek járhatnak el, mint pl. ügyvédi ellenjegyzést igénylő okirat szerkesztése (ingatlan adásvételi szerződés), képviselet házassági perekben stb.; Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos ügyekkel; Gondnokság alá helyezéssel, illetve annak megszüntetésével összefüggő ügyekkel; Etikai szempontból kifogásolható ügyek. A Jogklinika jogi tanácsadást nem nyújt.