Select your region:

Menedékes státuszt kaphatnak az orosz-ukrán háború elől menekülők

Mit kell tudni a menedékes státuszról? Hogyan védi a magyar állam az ukrán-orosz háború elől menekülő személyeket? Magyarország első biztonságos országként védelemben részesíti azokat, akik az ukrán-orosz konfliktus miatt otthonukat elhagyni kényszerülnek.

A védelem – menedékes státusz

Amennyiben valaki az ukrán-orosz háború elől menekül, úgy az 56/2022. (II. 24.) Kormányrendelet  értelmében menedékes státuszra jogosult. Ez a státusz Magyarországon ideiglenes védelmet jelent.

A személyi kör

A védelem az Ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárokra, illetve az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra (például tartózkodási engedéllyel vagy vízummal rendelkező személyek) terjed ki.  A család egységének biztosítása céljából (kérelemre) menedékesként kell elismerni az ilyenként elismert külföldi személy azon családtagját is, akit az Európai Unió más tagállama részesít ideiglenes védelemben, feltéve, hogy az elismeréssel a menedékesként elismert külföldi egyetért.

Hogyan kaphat valaki menedékes státuszt?

A menedékes státusz elismeréséért folyamodni kell, ennek módja a kérelem benyújtása. Az eljárás során jellemzően hivatalos okmányokkal (pl.: útlevél) kell igazolni az ukrán állampolgárságot vagy a jogszerű tartózkodás tényét. Azonban a helyzetre való tekintettel a hatóságok a megfelelő dokumentumokkal nem rendelkezők esetében is megadhatják az ideiglenes védelmet, azonban ilyenkor hosszabb tartamú meghallgatásra lehet számítani. Az eljárást az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 45 napon belül folytatja le.

Vannak-e kizáró okok?

Igen, természetesen a magyar állam bizonyos esetben kizárja az ideiglenes védelem megadását. Ezek jellemzően nemzetbiztonsági okok, illetve korábbi bűncselekmények elkövetésére vezethetők vissza.

Mire jogosult egy menedékes?

A menedékes jogosult személyazonosságot igazoló okmányra, utazást lehetővé tevő okmányra, meghatározott körben ellátásra, támogatásra és szállásra is. Emellett az ideiglenes védelemre jogosult személy a külföldiekre vonatkozó általános szabályok szerinti munkavégzésre is jogosult.

A fenti körben természetesen szállást, egészségügyi ellátást és pénzbeli hozzájárulást biztosít a magyar állam.

menedékes státusz
Menedékes státusz járhat az ukrán-orosz háború elől menekülők számára

Meddig tart az ideiglenes védelem?

A státusz addig tart, ameddig a kormány megítélése szerint a státusz kiadásához vezető ok fennáll.

Mi történik addig, amíg az eljárás tart?

A magyar állam az Ukrajnából érkezőket befogadó állomáson szállásolja el. Azok számára azonban, akik maguk tudnak gondoskodni a szállásukról, nem kötelező befogadó állomást igénybe venni. 

Amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatban vagy egyébként segítségre lenne szüksége, úgy keresse kollégáinkat ingyenesen elérhető Jogklinikánkon vagy elérhetőségeink bármelyikén.

A vonatkozó Kormányrendelet itt érhető el.

Mi az a Legisly Jogklinika?

A Jogklinika egy ideiglenes nonprofit kezdeményezés, amelyhez joghallgatók és jogászok csatlakoznak és amelynek célja a bajbajutottak megsegítése. Ennek a kezdeményezésnek a segítségével főként online adunk alapvető információkat azoknak, akik a háborús konfliktus elől menekülnek.

A Jogklinikán az online meghirdetett időpontokon lehet segítséget kérni. Ezeken az időpontokon, egy konzultáció keretében ismerhető meg a hatályos és aktuális jogszabályi környezet a konfliktus elől menekülők számára. A Jogklnika természetesen jogi tanácsadást és jogi szolgáltatást nem nyújt, kizárólag humanitárius célú tevékenységet végez.

Legisly jogklinika
Legisly Jogklinika

A szerzőről